Jan 8, 2014

Kebaikan Rakan Kongsi dalam Perniagaan

Kebaikan rakan kongsi dalam perniagaan seperti berikut:
 • Membantu mengurangkan kos permulaan perniagaan (start-up cost).
 • Mudah untuk menguruskan perniagaan seperti tanggung-jawan dan juga kerja pengurusan.
 • Risiko yang akan dihadapi boleh dibahagi sama rata dengan rakan kongsi.
 • Rakan kongsi anda akan menjadi pembekal semangan motivasi untuk perniagaan.


Biasanya omputih kata, ” One Man Control Business is the best Business In The World”. 

Keburukan atau kontra rakan kongsi dalam perniagaan seperti berikut.
 • Anda tidak punyai hak mutlak dalam syarikat.
 • Keuntungan yang diperolehi perlu dibahagi sama rata.
 • Apa saja tindakan rakan kongsi anda, anda juga terbabit.

Penerangan tentang perjanjian bersama yang disebutkan.
 1. Setiap ahli rakan kongsi mempunyai hak mengambil bahagian aktif dalam pengurusan dan adiminastrasi syarikat.
 2. Buku akaun syarikat perlu disimpan di pejabat operasi syarikat dan setiap rakan kongsi mempunyai hak akses untuk melihat atau memeriksa akaun sayrikat dan rakan kongsi boleh dapatkan bila-bila masa salinannya.
 3. Setiap rakan kongsi berhak berhenti  menjadi rakan kongsi dengan hanya dipersetujui oleh rakan-rakan kongsi yang lain.
 4. Setiap rakan kongsi mempunyai hak untuk kongsi bersama keuntungan dan juga kerugian.
 5. Sekiranya untuk mencukupkan aliran tunai syarikat, sekiranya ada rakan kongsi memberi pendahluan atau memberi pinjaman , dia berhak memperolehi kembali pinjamannya berserta denga jumlah tambahan yang telah dipersetujui oleh rakan-rakan kongsi.
 6. Setiap rakan kongsi punyai hak untuk melarang ahli rakan kongsi baru dan juga menghalang dari persaraan rakan kongsi yang tersedia ada.
 7. Setiap rakan kongsi mempunyai hak untuk saman di makamah untuk mencairkan syarikat (dissolution) disebabkan kegagalan dalam perniagaan. Perkara ini cuma boleh dilakukan apabila dalam keadaan kecemasan dimana dari syarikat menanggung hutan yang lebih berat.
 8. Semua rakan kongsi dilarang menjalankan perniagaan yang sama operasinya atau menggunakan nama syarikat .

Berikut adalah tugas-tugas yang dipertanggung-jawapkan kepada setiap rakan-rakan kongsi:
1. Setiap rakan kongsi perlu bertanggung-jawab untuk memajukan perniagaan yang disertainya.
2. Setiap rakan kongsi perlu berkerja bersungguh-sungguh mengikut kemampuannya untuk menjalankan perniagaan.
3. Setiap rakan kongsi dilarang menjalankan perniagaan sendiri atau pun mengambil peluang mencuri pelangan atau pun pekerja syarikat bagi menjalankan perniagaan persendirian yang akan memudaratkan syarikatnya.
4. Buku akaun sayrikat perlu sentiasa dikemas kinikan untuk paparan semua rakan kongsi.
5. Semua rakan kongsi bukan saja mempunyai hak keuntungan tetapi segala hutang yang ditanggung syarikat juga perlu dibahagi sama-rata.
6. Setiap rakan kongsi dilarang menggunakan harta sayrikat untuk kegunaan peribadi.
7. Setiap rakan kongsi perlu ikhlas, tawakal pada Allah SWT, bertanggung jawab pada kemasyarakatan dalam menjalankan perniagaan.
Penjelasan di atas cuma adalah contoh yang perlu terdapat dalam surat perjanjian bersama (Mutual Aggrement) sebelum anada mula menjalankan perniagaan. Anda boleh tambahkan atau buang apa saja dari perbincangan dengan rakan kongsi. Perjanjian bersama ini bukan saja memberi kebaikan kepada syarikat, untuk anda dan rakan kongsi anad lebih yakin dengan syarikat yang anda bakal tubuhkan. Wassalam.

No comments :

Post a Comment

terima kasih sudi baca dan komen