Nov 20, 2012

AKAN TIBA MASANYA ISRAEL LAKNATULLAH AKAN HANCUR BINASA.


Secara global didalam Al-Qur'an menceritakan kehancuran Yahudiseperti maksud firman Allah:

"Dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan Israelyang kedua,

 (Kami datangkan orang-orang Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi)
 untuk menyuramkan muka-muka kamudan mereka masuk ke dalam Masjid (Al-Aqsa),
 sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama
dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yangmereka kuasai ". (Surah Al-Isra '7)

Sejak 1948 Yahudi merampas tanah PalestinDan sejak 2006 hingga sekarang mereka

menyekat GazaSehingga sekitar 1.5 juta jiwa muslim terkurung rapat dari dunia luar
.Pelbagai usaha kemanusiaan untuk membantu mereka selalu digagalkan oleh Israel
,termasuk misi kemanusiaan yang baru saja diserang pasukan komando Israel 
di perairanGaza (Laut Mediterranean)Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu 
menghentikan kebiadaban IsraelPengepungan dan penjara besar-besaran oleh 
penjajah Israel denganpembangunan tembok pemisah bermula 16 Jun 2002 
di Tebing Barat dengan alasankeselamatanPanjang tembok tersebut mencapai 
721 km sepanjang Tepi Barattinggi 8meter sehingga mengasingkan tanah
 pertanian milik penduduk Palestin yang ditanampelbagai buah
seperti anggur dan zaitunHal ini menyebabkan ekonomi Palestin
 terpuruk.Pengepungan ini sudah dinubuwatkan oleh Rasulullahshallallahu 'alaihi wasallam:

"Hampir tiba masanya tidak dibenarkan masuk (sekatan) kepada penduduk Iraq

 meskihanya satu qafiz makanan dan satu dirham," Kami bertanya dari mana larangan itu?
 Beliau menjawab"Dari orang-orang asing yang melarangnya." Kemudian berkata lagi:
 "Hampirtiba masanya tidak dibenarkan masuk (sekatan) kepada penduduk Syam 
(Palestin)walaupun hanya satu dinar dan satu mud makanan"Kami bertanya
:" Dari mana laranganituBeliau menjawabDari orang-orang Rom"(HR. Muslim)

"Siapa kekuatan yang mampu menghancurkan Israel

Pasukan Islam dari Khurasan(Afghanistan) dengan bendera-bendera hitam,.." (al-Hadith) 

Siapa kuasa yang mampu menghancurkan IsraelRasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

menjelaskan"Akan muncul dari Khurasan (Afghanistan) bendera-bendera hitam
maka tidak ada seorang pun yang mampu mencegahnyasehingga bendera-bendera
 itu dipasang di Eliya (al-Quds)". (HR. AhmadTirmidzi dan Nu'aim bin Hammad). 
Kehancuran Israel bererti kiamat telah dekatsehingga banyak orang mempertahankan
 kewujudan Negara Israel tersebut, namun janji Allah dan Rasul-Nya pasti akan terlaksana:

"Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi

sehingga orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohonlalu batu dan pohon 
tad iakan bercakap; Wahai orang Islamhai hamba Allahdi belakangku 
ada orang-orangYahudikemarilah, bunuhlah diakecuali pohon Ghorqod
sebab ia itu sungguh pohonnya Yahudi "(HR. Ahmad)

 
"Kamu akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga seorang diantara 

mereka bersembunyi di balik batuMaka batu itu berkata"Wahai hamba Allah,
 inilah si Yahudi dibelakangkumaka bunuhlah ia"
[HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (2767), dan Muslimdalam Shahih-nya (2922)].

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata"Dalam hadis ini terdapat tanda-tanda

 dekatnya hari kiamat,berupa berbicaranya benda-benda matipohon
dan batuLahiriahnya hadis ini(menunjukkan) bahawa benda-benda
 itu berbicara secara hakikat "[Fathul Bari (6/610)].Wallahu a'lam.

Artikel ditulis oleh Ketua Lembaga Kajian Politik dan Syariat Islam Indonesia


sumber : http://akuanakpahang.blogspot.com/2012/11/akan-tiba-masanya-israel-laknatullah.html

No comments :

Post a Comment

terima kasih sudi baca dan komen